Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Nieuw: diversiteitsfilmpjes


lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2016-2017

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2016-2017
Openingszitting 2016
lees meer

Startvergadering "Schakelen en heroriënteren"


lees meer

NOvELLe - UHasselt

NOvELLe

In 2007 werden de expertisenetwerken en het regionaal netwerk voor de lerarenopleidingen opgericht. De betoelaging hiervan werd door Minister Crevits om besparingsredenen echter stopgezet per einde academiejaar in september 2015. Op dat ogenblik stopte de coördinatie en de projectuitvoering binnen het Limburgse expertisenetwerk quasi volledig. Slechts een beperkt deel van de werking, zoals de mentorenopleiding en de verdere hosting van sommige websites werd voortgezet in de schoot van de Associatie, en dit zonder externe middelen. 

NOvELLe stond voor Netwerk voor de Ontwikkeling van Expertise voor de Limburgse Lerarenopleiding en werd opgericht naar aanleiding van het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen van 6 december 2006. In dit decreet wordt samenwerking tussen de verschillende aanbieders van de lerarenopleiding aangemoedigd via de uitbouw van een expertisenetwerk of een regionaal platform voor lerarenopleidingen. NOvELLe heeft gekozen voor de ontwikkeling van een regionaal platform waardoor er associatieoverschrijdend gewerkt kan worden.

Bij de stopzetting van de werking waren de leden van NOvELLe: 

Op termijn zullen de informatie, de documenten en de instrumenten die door NOvELLe werden ontwikkeld geïntegreerd worden in de AUHL website. Tot zolang vind je dit alles nog op de website van NOvELLe.