Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou

sfeerbeeld Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou
lees meer

STEM-inspiratiedag 2019

sfeerbeeld STEM-inspiratiedag 2019
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2018-2019

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2018-2019
Openingszitting 2018
lees meer

Onderwijsbeleid - UHasselt

Onderwijsbeleid

De integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit is een mijlpaal in de evolutie naar een Vlaams hoger onderwijs dat door zijn binariteit beter is afgestemd op andere Europese hogeronderwijssystemen. De vierde opdracht voor de associaties, zoals voorzien in het integratiedecreet, wijst er echter op dat hiermee geen eindpunt is bereikt: de associaties zijn het forum waar de voorbereiding naar één geïntegreerde hogeronderwijsruimte plaatsvindt. Vooropgesteld wordt een systeem dat de binariteit tussen professionele en academische bachelor- en masteropleidingen overstijgt en dat een continuüm inhoudt van niveau vijf (hoger beroepsonderwijs) tot en met acht (doctoraat) binnen de Vlaamse en Europese kwalificatiestructuur.

Binnen een geïntegreerde hogeronderwijsruimte bieden leerladders tussen de verschillende onderwijsniveaus en een doordachte invulling van voortgezette opleidingen en permanente vorming een uitgelezen kader voor levenslang leren. De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) werkt al sinds haar ontstaan aan overstapmogelijkheden tussen professionele en academische opleidingen. Naarmate het HBO5 vorm krijgt kunnen nu ook van daaruit aanvullingstrajecten naar professionele bacheloropleidingen worden voorzien. Om het hoger beroepsonderwijs effectief deel te laten uitmaken van het hoger onderwijs als geïntegreerd geheel, is een intensieve samenwerking tussen CVO’s, secundaire scholen voor verpleegkunde en hogescholen onontbeerlijk.

Een belangrijke troef van de AUHL is de sterke regionale inbedding van de beide instellingen (UHasselt en PXL), de eenvoudige structuur van de associatie en de inplanting in Hasselt en nabije omgeving.

De associatie investeert eveneens in het optimaliseren van de procedures voor erkenning van verworven competenties en kwalificaties om zo het levenslang leren te faciliteren.

 

Concrete doelen

  1. Verdere optimalisering schakeltrajecten en heroriënteringstrajecten met het oog op maximale benutting van deze trajecten binnen de associatie, aangevuld met complementaire trajecten buiten de associatie om voor alle studenten een geschikt opleidingstraject aan te bieden dat aansluit bij hun mogelijkheden en aspiraties.
  2. Uitbouw van samenwerkingsverbanden met CVO’s en secundaire scholen met HBO-opleiding verpleegkunde met het oog opeen  afgestemd onderwijsaanbod, uitgezet in leerladders en uitgerust voor uitvoering van decretale opdrachten.
  3. Uitbouw van het opleidingsaanbod op kwalificatieniveaus 5, 6 en 7 aansluitend bij de behoeften van de (regionale) arbeidsmarkt en belangstelling voor een divers studentenpubliek (generatiestudenten, herintreders,…).
  4. Uitwerking van een performante EVC-procedure operationeel vertaald in procedures en bijhorende instrumenten.
  5. Uitwerking van een gezamenlijk beleid van toelating op basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden operationeel vertaald in procedures en bijhorende instrumenten.
  6. Verdere uitbouw van NOvELLe als Regionaal Platform in functie van verdere professionalisering van lerarenopleidingen en lerarenopleiders.
  7. Verdere uitbouw van een diversiteitsbeleid met het oog op optimale participatie van verschillende kansengroepen om de scholingsgraad in Limburg en grensregio’s op te trekken en een antwoord te bieden op behoeften op de arbeidsmarkt.