Hogeschool PXL

In de kijker

Openingszitting 2021

sfeerbeeld Openingszitting 2021

lees meer

World Festival | Express yourself

sfeerbeeld World Festival | Express yourself

lees meer

Jaarverslag AUHL 2020

sfeerbeeld Jaarverslag AUHL 2020

lees meer


nieuwsoverzicht

Academisering - UHasselt

Academisering

Academisering staat voor het tijdelijke proces dat ertoe geleid heeft dat de twee cycli opleidingen van de hogescholen evolueerden naar een academische opleiding die ingebed is in wetenschappelijk onderzoek, net zoals aan de universiteit. Hiertoe werd een onderzoeksomgeving uitgebouwd met de nodige investeringen in personeel en infrastructuur en werden de doelstellingen en het programma van de opleiding aangepast, zodat afgestudeerden beschikken over duidelijke onderzoekscompetenties.

In dit academiseringsproces was een belangrijke mijlpaal 1 oktober 2013, de datum waarop de academiserende opleidingen uit de hogescholen integreerden in de universiteit. In de volgende fase loopt de verdere uitbouw van onderzoek en de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs verder binnen de UHasselt.

De verdere academisering van de kunstenopleidingen, ondergebracht binnen de School of Arts, gebeurt in samenwerking tussen PXL en UHasselt door structurele inbedding van de kunstopleidingen in de faculteit architectuur en kunst.