Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou

sfeerbeeld Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou
lees meer

STEM-inspiratiedag 2019

sfeerbeeld STEM-inspiratiedag 2019
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2018-2019

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2018-2019
Openingszitting 2018
lees meer

Onderzoeksbeleid - UHasselt

Onderzoeksbeleid

De universiteit en de hogeschool hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om via onderzoek en dienstverlening bij te dragen tot socio-economische ontwikkeling en innovatie. Het hele continuüm van fundamenteel tot praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt aangesproken, in sterke onderlinge samenwerking tussen de UHasselt en PXL, om hierdoor sterk op te treden naar de buitenwereld toe. Afstemming in de gekozen speerpunten kan leiden tot interessante gecombineerde onderzoeks- en dienstverleningsprojecten. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het valoriseren van onderzoeksresultaten via de Tech Transfer Office.
In functie van deze doelstellingen werken de verschillende onderzoeksentiteiten van de universiteit en hogeschool structureel disciplinair en interdisciplinair samen.

Universiteit en hogeschool werken een gezamenlijk plan uit ter stimulering en ondersteuning van ondernemerschap bij studenten waarbij ze elk vanuit hun eigenheid antwoorden bieden op behoeften in de (Limburgse) bedrijven en organisaties. De AUHL en haar partners stellen de volgende concrete doelen:

 1. Uitbouw van een overlegorgaan met vertegenwoordiging van universiteit, hogeschool, VDAB, werkgevers- en werknemersverenigingen en vertegenwoordigers van regionale relevante bedrijfssectoren en socio-economische actoren;
 2. Vertegenwoordiging van de School of Arts Mad en de professionele opleidingen van de Hogeschool PXL in de Onderzoeksraad van de Universiteit Hasselt en in de IOF-raad met oog op afstemming op vlak van onderzoek, dienstverlening en innovatieprojecten tussen beide instellingen om versterkt extern te kunnen optreden;
 3. Uitbouw van onderling afgestemde onderzoeks- en dienstverleningsclusters en innovatieprojecten;
 4. Uitbouw van de TTO (Tech Transfer Office) voor universiteit en hogeschool in haar opdracht i.f.v. valorisatie: o.a. het octrooibeheer en de oprichting van spin-offs voor zowel Universiteit Hasselt als voor Hogeschool PXL;
 5. Opzetten van een structurele samenwerking tussen de TTO en PXL-Research met het oog op een:
  - gezamenlijke samenwerking met strategische partners in de euregio;
  - betere bereikbaarheid van het werkveld en het verruimen en professionaliseren van het dienstverleningsaanbod (extern versterk optreden);
 6. Afgestemd aanbod levenslang leren om op basis van rationeel gebruik van beschikbare middelen een gediversifieerd aanbod van opleidingen en trainingen aan bedrijven en organisaties te kunnen aanbieden zowel op (advanced) master (door UHasselt) als op post-bachelorniveau (Hogeschool PXL);
 7. Uitbouw van gezamenlijke initiatieven ter ondersteuning en stimulering van ondernemerschap;
 8. Uitwerken van initiatieven in kader van het convenant wetenschapscommunicatie en bijdragen in het maatschappelijk verspreiden van wetenschap, onderzoek, innovatie en onderzoeksresultaten met oog op sensibilisering voor wetenschap en techniek en stimulering tot het volgen van wetenschappelijk en technologisch gerichte opleidingen.