Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Culturebites


lees meer

STEM-inspiratiedag 2019

sfeerbeeld STEM-inspiratiedag 2019
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2018-2019

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2018-2019
Openingszitting 2018
lees meer

Toelatingsvoorwaarden - UHasselt

Toelatingsvoorwaarden

 

Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding

Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde het bezit van één van volgende diploma’s/studiebewijzen:

  • Een diploma van het secundair onderwijs;
  • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;
  • Een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
  • Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Wie niet voldoet aan deze algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding kan worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek via de Procedure Afwijkende Toelating.

 

Toelatingsvoorwaarden m.b.t. kennis van het Nederlands

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal. De kennis van het
Nederlands wordt getoetst a.d.h.v. een taaltest Nederlands georganiseerd op associatieniveau.

Volgende studenten zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het Nederlands:

  • Zij die ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
  • Zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
  • Zij die beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat zij tenminste het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) bezitten;
  • Zij die beschikken over een certificaat van kennis van het Nederlands afgeleverd door één van de partners van de AUHL.