Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou

sfeerbeeld Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou
lees meer

STEM-inspiratiedag 2019

sfeerbeeld STEM-inspiratiedag 2019
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2018-2019

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2018-2019
Openingszitting 2018
lees meer

Toelatingsvoorwaarden - UHasselt

Toelatingsvoorwaarden

Hieronder vind je meer informatie over:

- toelatingsvoorwaarden voor een graduaatsopleiding;

- toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding;

- toelatingsvoorwaarden m.b.t. kennis van het Nederlands.

 

Toelatingsvoorwaarden voor een graduaatsopleiding

Voor de inschrijving voor een graduaatsopleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde het bezit van één volgende diploma’s/studiebewijzen: 

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Wie niet voldoet aan deze algemene toelatingsvoorwaarden voor een graduaatsopleiding, maar wel voldaan heeft aan de leerplicht, kan worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek via de Toelatingsproef Graduaatsopleidingen (TPG). 

Opgelet: voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs geldt een bijkomende voorwaarde. Om je in te schrijven moet je ook minstens drie jaar nuttige ervaring kunnen aantonen in een technisch of praktisch vak waarvoor je een onderwijsbevoegdheid wil bekomen.

 

 

Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding 

Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde het bezit van één van volgende diploma’s/studiebewijzen:

 • Een diploma van het secundair onderwijs;
 • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;
 • Een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
 • Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Wie niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding en op 31 december van het academiejaar van de beoogde  inschrijving de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt of zal bereiken, kan worden toegelaten tot een bacheloropleiding op basis van een toelatingsonderzoek*.

*Opgelet: Voor sommige opleidingen gelden buiten de algemene toelatingsvoorwaarden nog bijkomende toelatingsvoorwaarden (bv. toelatingsexamen voor bachelor in de geneeskunde en toelatingsproeven voor bachelor in de Pop- en rockmuziek en voor opleidingen aan PXL-MAD School of Arts. Indien je aan het einde van de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden een bewijs van toelating verkrijgt en je vervolgens op basis hiervan voor een van deze opleidingen wenst in te schrijven, dien je dus bijkomend nog te voldoen aan de aanvullende toelatingsvoorwaarden voor die opleiding.

Informatie over deze bijkomende toelatingsvoorwaarden vind je via bovenstaande links, op de websites van de betreffende opleidingen via Hogeschool PXLen UHasselt, of kan je navragen bij de studieloopbaanbegeleiding/trajectbegeleiding.

 

Toelatingsvoorwaarden m.b.t. kennis van het Nederlands

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal. De kennis van het
Nederlands wordt getoetst a.d.h.v. een taaltest Nederlands georganiseerd op associatieniveau.

Volgende studenten zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het Nederlands:

 • Zij die ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
 • Zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
 • Zij die beschikken over een certificaat van kennis van het Nederlands afgeleverd door één van de partners van de AUHL;
 • Zij die beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat zij tenminste 
  • het ERK-niveau B1 (of hiermee gelijkgesteld) bezitten (INDIEN JE VOOR EEN GRADUAATSOPLEIDING KIEST);
  • het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) bezitten (INDIEN JE VOOR EEN BACHELOROPLEIDING KIEST).

Nog vragen? 

Contacteer voor Leen Jorissen (leen.jorissen@uhasselt.be) voor UHasselt of studievoortgang@pxl.be voor Hogeschool PXL.