Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Culturebites2020

sfeerbeeld Culturebites2020
lees meer

Onderwijs en inspiratiedag 2020

sfeerbeeld Onderwijs  en inspiratiedag 2020

De AUHL organiseert in samenwerking met Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL haar 2-jaarlijkse Onderwijs- en inspiratiedag met als thema ‘Nederlands in het hoger onderwijs’. Deze vindt plaats op donderdag 23 januari 2020 van 11.30 tot 16.00 uur in PXL-Congress (Elfde-Liniestraat 24, Hasselt).
lees meer

Ontvangst internationale studenten AUHL door Stad Hasselt

sfeerbeeld Ontvangst internationale studenten AUHL door Stad Hasselt
lees meer

Inschrijving en deadlines - UHasselt

Inschrijving en deadlines

De toelatingsproef graduaatsopleidingen (TPG) en procedure afwijkende toelating (PAT) bestaan uit de volgende fasen:

  1. Informatie en oriëntatie
  2. Inschrijving en deadlines
  3. Beoordeling (praktische info)
  4. Beslissing over toelating

In dit onderdeel kan je lezen over de inschrijving en deadlines.

 

Voor een graduaatsopleiding? 

Vanaf de inschrijvingen voor academiejaar 2020-2021 zal vanuit de AUHL de Vlaamsbrede toelatingsproef voor graduaatsopleidingen georganiseerd worden. Er zullen meerdere afnamemomenten voorzien worden.

Afnamedata academiejaar 2020-2021:

- woensdag 20 mei 2020

- woensdag 8 juli 2020

- woensdag 26 augustus 2020

- woensdag 16 september 2020

- woensdag 21 oktober 2020

Inschrijven kan steeds tot 1 week voorafgaand aan de proef.

Kandidaten kunnen slechts één maal deelnemen aan de toelatingsproef voor graduaatsopleidingen voor inschrijving in een bepaald academiejaar. Deelnemen aan de toelatingsproef is gratis.

Meer informatie over de inschrijfprocedure zal op een later tijdstip op deze webpagina beschikbaar gesteld worden. Nog vragen? Dan kan je steeds mailen naar toelatingsproefgraduaatsopleidingen@pxl.be.

 

 

Voor een bacheloropleiding?

De inschrijving voor een Procedure Afwijkende Toelating gebeurt in de instelling waar je een opleiding wenst aan te vatten en omvat het indienen van een studieoriënteringsdossier (inclusief gestructureerde CV, motivatiebrief, reflectie en bewijsstukken). 

Dit dossier dien je aan de hand van het format (zie hieronder) elektronisch in te vullen en incl. de gevraagde bijlagen binnen de vooropgestelde deadlines via e-mail te bezorgen aan:

Download het studieoriënteringsdossier via deze link

De deadlines voor inschrijving in de procedure afwijkende toelating (= indienen studieoriënteringsdossier) zijn de volgende:

  • Uiterlijk op 15 mei (bekendmaking beslissing vóór 30 juni)
  • Uiterlijk op 25 augustus (bekendmaking beslissing vóór 30 september)

Na inschrijving ontvang je via e-mail een uitnodiging voor deelname aan de beoordeling algemeen niveau.

Opgelet: je kan slechts één maal deelnemen aan een toelatingsonderzoek met het oog op inschrijving in een welbepaald academiejaar: indien je niet slaagt voor het toelatingsonderzoek voor dat academiejaar, kan je pas herkansen voor het toelatingsonderzoek met het oog op een volgend academiejaar.