Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Onderwijs- en inspiratiedag AUHL 2018

sfeerbeeld Onderwijs- en inspiratiedag AUHL 2018
lees meer

Opstart AUHL koor

sfeerbeeld Opstart AUHL koor
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2017-2018

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2017-2018
Openingszitting 2017
lees meer

Aanmelding en indienen studieoriënteringsdossier - UHasselt

Aanmelding en indienen studieoriënteringsdossier

De procedure afwijkende toelating bestaat uit de volgende fasen:

  1. Informatie en oriëntatie
  2. Aanmelding en indienen studieoriënteringsdossier
  3. Beoordeling
  4. Beslissing over toelating

Inschrijven voor de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden kan vanaf de infosessie PAT tot (kort) voor de start van het beoordelingsgedeelte. De inschrijving gebeurt in de instelling waar je een opleiding wenst aan te vatten en omvat het indienen van het aanmeldingsformulier én het studieoriënteringsdossier:

Aanmeldingsformulier

Je dient het aanmeldingsformulier (zie format hieronder) elektronisch in te vullen en binnen de vooropgestelde deadlines via e-mail te bezorgen aan:

Hier vind je het format van aanmeldingsformulier.

Studieoriënteringsdossier

Het studieoriënteringsdossier vormt een gestructureerde rapportering over je (studie)loopbaan en je studiekeuzeproces en jouw reflecties hierop. Dit dossier dien je aan de hand van het format (zie hieronder) elektronisch in te vullen en incl. de gevraagde bijlagen binnen de vooropgestelde deadlines via e-mail te bezorgen aan:

Hier vind je het format van het studieoriënteringsdossier.

Het indienen van het studieoriënteringsdossier maakt deel uit van de inschrijving: je inschrijving in de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden is m.a.w. pas volledig wanneer ook het studieoriënteringsdossier binnen de aangegeven deadlines is ontvangen.


Deadlines

De deadlines voor inschrijving in de procedure afwijkende toelating (= indienen aanmeldingsformulier én studieoriënteringsdossier) zijn de volgende:

  • Uiterlijk op 15 mei (bekendmaking beslissing vóór 30 juni)
  • Uiterlijk op 25 augustus (bekendmaking beslissing vóór 30 september)

Na inschrijving ontvang je via e-mail een uitnodiging voor deelname aan de beoordeling algemeen niveau.

Opgelet: je kan slechts één maal deelnemen aan een toelatingsonderzoek met het oog op inschrijving in een welbepaald academiejaar: indien je niet slaagt voor het toelatingsonderzoek voor dat academiejaar, kan je pas herkansen voor het toelatingsonderzoek met het oog op een volgend academiejaar.