Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou

sfeerbeeld Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou
lees meer

STEM-inspiratiedag 2019

sfeerbeeld STEM-inspiratiedag 2019
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2018-2019

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2018-2019
Openingszitting 2018
lees meer

EVC-procedure (generieke) - UHasselt

EVC-procedure (generieke)

Het doel van de EVC-procedure is om eerder verworven competenties zichtbaar te maken, ze te beoordelen en te erkennen waar mogelijk. De erkenning van eerder verworven competenties gebeurt in de AUHL in relatie tot de competentieprofielen van de opleidingen aan de Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt.

De EVC-procedure bestaat uit de volgende fasen:

 1. Informeren en oriënteren
 2. Aanmelden
 3. Intake
 4. Documenteren
 5. Beoordelen
 6. Erkennen

Opgelet:

 • Elke fase in de EVC-procedure is gebonden aan vaste termijnen en deadlines. Zorg ervoor dat je je hierover goed informeert en hou hiermee rekening indien je voor jezelf een bepaalde timing (bv. voor inschrijving in een opleiding) voor ogen hebt!

Hier vind je een schematisch overzicht van de verschillende actoren en deadlines per fase in de EVC-procedure.

 • Een EVC-procedure is intensief, en vergt behoorlijk wat tijd en energie van jou als aanvrager, zeker wanneer je erkenning van meerdere competenties beoogt. Daarnaast is er een kostprijs verbonden aan het doorlopen van de EVC-procedure.

De eerste stap in de opstart van een EVC-procedure is een aanmelding aan de hand van dit aanmeldingsformulier. Na deze aanmelding word je door de EVC-coördinator uitgenodigd voor een (vrijblijvend) informatief en oriënterend gesprek. Indien je na dit gesprek beslist om je te registreren voor de EVC-procedure, wordt dit formeel vastgelegd via het formulier "registratie opstart EVC-procedure" waarover de EVC-coördinator beschikt en dat je samen met hem/haar invult.

Er zijn vier registratieperiodes voor de EVC-procedure:

 1. Registratie opstart EVC-procedure vóór 15/02/x; bekendmaking beslissing uiterlijk 15/06/x
 2. Registratie opstart EVC-procedure vóór 15/05/x; bekendmaking beslissing uiterlijk 15/09/x
 3. Registratie opstart EVC-procedure vóór 15/08/x; bekendmaking beslissing uiterlijk 15/12/x
 4. Registratie opstart EVC-procedure vóór 15/11/x; bekendmaking beslissing uiterlijk 15/03/x+1