Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Podcast Passie en Wetenschap

sfeerbeeld Podcast Passie en Wetenschap
lees meer

Science Pub Data Science

sfeerbeeld Science Pub Data Science
lees meer

Academische Openingszitting 2020 - Online

sfeerbeeld Academische Openingszitting 2020 - Online
lees meer

Instrumenten EVC - UHasselt

Instrumenten EVC

Hieronder vind je de instrumenten beschikbaar voor de verschillende actoren in de EVC-procedure:

 1. EVC-procedure AUHL; basisdocument
  Dit document bevat algemene informatie over EVC en de EVC-procedure binnen de AUHL. Het is bedoeld voor alle actoren/betrokkenen in de EVC-procedure.

 2. EVC-procedure AUHL; handleiding EVC-kandidaat
  Dit document geeft de kandidaat specifieke informatie over de verschillende stappen in de EVC-procedure en ondersteunt hem/haar bij het opstellen van het portfolio.

 3. EVC-procedure AUHL; handleiding EVC-begeleider
  Dit document dient ter ondersteuning van de EVC-begeleider die de kandidaat informeert en begeleidt tijdens de intakefase van de EVC-procedure, bij het opstellen van het portfolio en na afronding van het bekwaamheidsonderzoek.

 4. EVC-procedure AUHL; handleiding EVC-coördinatoren
  Dit document dient als houvast voor de EVC-coördinatoren bij de coördinatie en opvolging van de verschillende fasen van de EVC-procedure AUHL en bij de ondersteuning van de verschillende actoren in deze procedure.

 5. EVC-procedure AUHL; handleiding EVC-beoordelaars
  Dit document reikt de EVC-beoordelaars handvaten aan m.o.o. een optimaal en kwaliteitsvol verloop van het beoordelingsproces in de EVC-procedure.

 6. EVC-procedure AUHL; format portfolio
  Dit document levert het format aan, aan de hand waarvan de kandidaat zijn/haar portfolio opstelt.