Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Jaarverslag AUHL 2019

sfeerbeeld Jaarverslag AUHL 2019
lees meer

Makerspace maakt gezichtsbescherming tegen Corona; ook AUHL geeft steun

sfeerbeeld Makerspace maakt gezichtsbescherming tegen Corona; ook AUHL geeft steun
lees meer

Culturebites2020

sfeerbeeld Culturebites2020
lees meer

Instrumenten EVC - UHasselt

Instrumenten EVC

Hieronder vind je de instrumenten beschikbaar voor de verschillende actoren in de EVC-procedure:

 1. EVC-procedure AUHL; basisdocument
  Dit document bevat algemene informatie over EVC en de EVC-procedure binnen de AUHL. Het is bedoeld voor alle actoren/betrokkenen in de EVC-procedure.

 2. EVC-procedure AUHL; handleiding EVC-kandidaat
  Dit document geeft de kandidaat specifieke informatie over de verschillende stappen in de EVC-procedure en ondersteunt hem/haar bij het opstellen van het portfolio.

 3. EVC-procedure AUHL; handleiding EVC-begeleider
  Dit document dient ter ondersteuning van de EVC-begeleider die de kandidaat informeert en begeleidt tijdens de intakefase van de EVC-procedure, bij het opstellen van het portfolio en na afronding van het bekwaamheidsonderzoek.

 4. EVC-procedure AUHL; handleiding EVC-coördinatoren
  Dit document dient als houvast voor de EVC-coördinatoren bij de coördinatie en opvolging van de verschillende fasen van de EVC-procedure AUHL en bij de ondersteuning van de verschillende actoren in deze procedure.

 5. EVC-procedure AUHL; handleiding EVC-beoordelaars
  Dit document reikt de EVC-beoordelaars handvaten aan m.o.o. een optimaal en kwaliteitsvol verloop van het beoordelingsproces in de EVC-procedure.

 6. EVC-procedure AUHL; format portfolio
  Dit document levert het format aan, aan de hand waarvan de kandidaat zijn/haar portfolio opstelt.