Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou

sfeerbeeld Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou
lees meer

STEM-inspiratiedag 2019

sfeerbeeld STEM-inspiratiedag 2019
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2018-2019

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2018-2019
Openingszitting 2018
lees meer

Wat is EVC? - UHasselt

Wat is EVC?

EVC staat voor ‘Eerder Verworven Competentie’. Mensen verwerven ook competenties buiten de hogeschool of universiteit, bv. via een beroep, een hobby, vrijwilligerswerk, mantelzorg, activiteiten bij maatschappelijke organisaties, door middel van cursussen of door andere persoonlijke activiteiten of ervaringen. Deze kunnen gelijk zijn aan bepaalde competenties van een bachelor- of masteropleiding. In dat geval kunnen deze competenties als ‘eerder verworven competentie’ erkend worden met een bewijs van bekwaamheid en leiden tot vrijstellingen voor (delen van) een opleiding.

Een EVC is kortweg het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, in diverse contexten verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

 

Wat is het verschil met EVK?

Een EVK of Eerder Verworven Kwalificatie is een competentie die wel bekrachtigd is met een studiebewijs. Mensen hebben dus een opleiding, training of vorming gevolgd om deze competenties te bereiken, en hebben hier een bewijs van. Dit kan gaan om een binnen- of buitenlands studiebewijs dat werd behaald in een andere instelling, organisatie en opleiding dan waarbinnen men de kwalificatie wil laten gelden. Ook een EVK kan leiden tot vrijstellingen.

Hoewel EVC en EVK vaak in één adem worden genoemd, is er een duidelijk onderscheid tussen het erkennen van eerder verworven competenties en het erkennen van eerder verworven kwalificaties. Het is daarom belangrijk om na te gaan welke procedure precies van toepassing is.

Bij twijfel over de juiste procedure kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van de opleiding die je volgt of wenst te volgen of met de EVC-coördinator van de betrokken instelling (PXL of UHasselt).

Download hier de infoflyer EVC.