Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Academische Openingszitting 2020 - Online

sfeerbeeld Academische Openingszitting 2020 - Online
lees meer

Jaarverslag AUHL 2019

sfeerbeeld Jaarverslag AUHL 2019
lees meer

Makerspace maakt gezichtsbescherming tegen Corona; ook AUHL geeft steun

sfeerbeeld Makerspace maakt gezichtsbescherming tegen Corona; ook AUHL geeft steun
lees meer

Onderwijs- en inspiratiedag 2020 - UHasselt

Onderwijs- en inspiratiedag 2020

 

 

De AUHL organiseerde op donderdagnamiddag 23 januari 2020 in samenwerking met Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL haar tweejaarlijkse Onderwijs- en inspiratiedag met als thema ‘Nederlands in het hoger onderwijs’. De doelgroep bestond uit academisch en onderwijskundig personeel van UHasselt en Hogeschool PXL (taaldocenten en niet-taaldocenten), en alle collega's met deskundigheid en/of interesse in taal. 

Op deze pagina kan u enkele video's en de Powerpoint van Keynote spreker prof.dr. Lieve De Wachter en van de verschillende workshops bekijken. Ook een fotoreportage is hier beschikbaar. 

 

DOWNLOAD OPNAME VOORDRACHT Wim Daniëls

Via deze link kan je de voordracht van Wim Daniëls (her)bekijken.  

 

DOWNLOAD  INTRODUCTIEFILM "Nederlands in het hoger onderwijs"

Enkele situerende getuigenissen van docenten van UHasselt en Hogeschool PXL over Nederlands als onderwijstaal kan je hier bekijken: zie introductiefilm (indien deze niet automatisch laadt, kopieer dan volgende link in uw browser: https://youtu.be/uKXVPrtuNAw )

 

BEKIJK FOTOREPORTAGE ONDERWIJSDAG 2020

Om de foto's te bekijken, klik hier 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD PRESENTATIES 

LEZING KEYNOTESPEAKER -  Prof. dr. Lieve De Wachter (KU Leuven)  |CV|  

 

Talige uitdagingen in het hoger onderwijs 

Deze presentatie focust op de uitdagingen waar we in het hoger onderwijs op talig vlak mee te maken krijgen, op manieren om die uitdagingen in kaart te brengen en op mogelijkheden om gericht met die uitdagingen aan de slag te gaan.

Bekijk de presentatie: download Powerpoint presentatie

De lezing van prof. dr. Lieve De Wachter werd opgenomen. Je kan via deze link bekijken. 

 

PRESENTATIES VAN DE WORKSHOPS 

1. DUIDELIJKE TAAL IN JE LESSEN

Heleen Aerts en Marie Knevels | Agentschap integratie en inburgering  |CV| 

Doelgroep: lectoren van graduaatsopleidingen

Als het aantal moedertalen van de studenten toeneemt, ontstaan nieuwe uitdagingen. Als docent kan je twijfelen over de aanpak tijdens de les en daarbuiten. We staan daarom stil bij wat je kan en mag verwachten van studenten volgens de ERK-berg. Daarnaast geven we je tips voor duidelijke taal in je gesproken en geschreven communicatie. Vervolgens gaan we daarmee aan de slag aan de hand van je eigen lesmateriaal.

Download hier de presentatie 

 

2. VIJF VUISTREGELS VOOR BETER SCHRIJVEN  Academisch Nederlands in een notendop.

Erik Moonen | UHasselt  |CV|

In deze workshop: vijf principes die u in staat stellen de taalkwaliteit van een paper te beoordelen en bespreekbaar te maken, zonder dat u daardoor twee keer zoveel werk hebt. Kortom: vijf handzame vuistregels waarmee u uw studenten betere schrijvers helpt worden.

Download hier de presentatie 

3. TAALONTWIKKELEND LESGEVEN

Lieve De Wachter | KULeuven    en    Hilde Imberechts | Hogeschool PXL  |CV|

Niet alleen taaldocenten kunnen de taalontwikkeling van studenten ondersteunen. Ook vakdocenten kunnen in hun lessen een nadrukkelijke rol spelen in het stimuleren en begeleiden van de taalontwikkeling van studenten. In deze workshop leggen we uit wat taalontwikkelend lesgeven inhoudt en hoe dat concreet in zijn werk kan gaan in het hoger onderwijs.

Lieve De Wachter: download hier de presentatie 
Hilde Imberechts: download hier de presentatie  

 

4. LEVENSECHT TAAL LEREN IN HET HOGER ONDERWIJS 

Caroline Frijns | Artevelde Hogeschool   en   Karine Evers | UHasselt    |CV|

Hoe kun je taakgericht en functioneel taal leren in het hoger onderwijs een plaats geven, en zo  het hoger onderwijs en de wereld erbuiten dichter bij elkaar brengen? In deze workshop gaan we in op taakgericht onderwijs, het model van de krachtige taalleeromgeving (Frijns, 2019) en concrete casussen toegepast op het hoger onderwijs, al dan niet met mobiele technologie (Lievens & Frijns, 2018). Meer in het bijzonder wordt de concrete aanpak in de gezamenlijke opleiding industriële ingenieurswetenschappen van Diepenbeek toegelicht. 

Download hier de presentatie 

 

5. TAAL IS BUSINESS: OVER HET BELANG VAN TALEN IN ALLE OPLEIDINGEN

Frieda Steurs | KU Leuven - INT Leiden   |CV|

Wie slechts één taal, zijn eigen moedertaal, min of meer beheerst, is uitgesloten van bijzonder veel informatie, van begrip voor andere culturen, en van een breder wereldbeeld. In deze workshop analyseren we de meerwaarde van meertaligheid, de economische factoren in onze moderne geglobaliseerde wereld- en gaan we in op de houding van de bedrijfswereld tegenover meertaligheid. 

Download hier de presentatie 

 

6. TAALVAARDIGHEID VAN STUDENTEN VERDER ONTWIKKELEN. INZETTEN OP (DIGI)TAL(IG)E ONDERSTEUNING 

Machteld Hauben | CLT - KU Leuven  |CV|

Wat maakt academische taalvaardigheid zoveel ingewikkelder dan alledaagse taal? Hoe kan je als vakdocent niet alleen talige struikelblokken wegnemen in je lessen, maar ook de ontwikkeling van dergelijke taalcompetenties ondersteunen?
Vanuit de basisprincipes van taalontwikkelend lesgeven verkennen we een aantal concrete didactische ingrepen en ondersteunende (digitale) tools die je kan inzetten in je dagelijkse lespraktijk om de taalvaardigheid van studenten verder te ondersteunen. Daarbij krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.

Download hier de presentatie en hier voorbeelden leesondersteuning 


  

7. "KUNNEN ZE NOG WEL NEDERLANDS ALS ZE IN ONS EERSTE JAAR AANKOMEN?"

Willemijn van den Berg | VLHORA   |CV|       en     Ans Hubert |CV|

Steeds opnieuw duikt de discussie op over de taalbeheersing Nederlands van de nieuwe generatie studenten hoger onderwijs. Schiet het secundair onderwijs te kort, of liggen de verwachtingen in het hoger onderwijs te hoog? Willemijn van den Berg deelt de inzichten die drie jaar ijkingstoetsen Nederlands hebben opgeleverd. Daarna licht Ans Hubert toe hoe de lerarenopleiding aan de slag gaat met de feedback vanuit de ijkingstoetsen en hoe PXL-education remediëringstracten opzet. Tenslotte gaan we in discussie met enkele leerkrachten Nederlands uit het secundair onderwijs en collega’s hoger onderwijs  die aan de slag zijn met remediëring van eerstejaarsstudenten. Moderator: Jos Veijfeijken

Download hier de presentatie van Willemyn van den Berg

Download hier de presentatie van Ans Hubert