Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Ontvangst internationale studenten AUHL door Stad Hasselt

sfeerbeeld Ontvangst internationale studenten AUHL door Stad Hasselt
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2019-2020

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2019-2020
Openingszitting 2019
lees meer

Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou

sfeerbeeld Onderwijs en Islam in Vlaanderen - Lezing op 2 april door Khalid Benhaddou
lees meer

Taaltest Nederlands - UHasselt

Taaltest Nederlands

* Let op! Enkel deelnemen als je niet voldoet aan de taalvoorwaarden ! 

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal. Studenten die niet voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden kunnen deelnemen aan de taaltest Nederlands georganiseerd op associatieniveau.

  1. Praktische info taaltest Nederlands
  2. Inhoudelijke info taaltest Nederlands

Volgende studenten zijn vrijgesteld van het onderzoek naar voldoende kennis van het Nederlands:

  • zij die ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
  • zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
  • zij die beschikken over een certificaat van kennis van het Nederlands afgeleverd door één van de partners van de AUHL.
  • zij die beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat zij tenminste
    • het ERK-niveau B1 (of hiermee gelijkgesteld) bezitten (INDIEN JE VOOR EEN GRADUAATSOPLEIDING KIEST);
    • het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) bezitten (INDIEN JE VOOR EEN BACHELOROPLEIDING KIEST)