Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Onderwijs- en inspiratiedag AUHL 2018

sfeerbeeld Onderwijs- en inspiratiedag AUHL 2018
lees meer

Opstart AUHL koor

sfeerbeeld Opstart AUHL koor
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2017-2018

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2017-2018
Openingszitting 2017
lees meer

Taaltest Nederlands - UHasselt

Taaltest Nederlands

* Gelieve vooraf contact op te nemen voor een intakegesprek via studievoortgang@pxl.be 

* Let op! Enkel deelnemen als je niet voldoet aan de taalvoorwaarden ! 

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal. Studenten die niet voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden kunnen deelnemen aan de taaltest Nederlands georganiseerd op associatieniveau.

  1. Praktische info taaltest Nederlands
  2. Inhoudelijke info taaltest Nederlands

Volgende studenten zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het Nederlands:

  • Zij die ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
  • Zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
  • Zij die beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat zij tenminste het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) bezitten;
  • Zij die beschikken over een certificaat van kennis van het Nederlands afgeleverd door één van de partners van de AUHL.