Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Culturebites2020

sfeerbeeld Culturebites2020
lees meer

Onderwijs en inspiratiedag 2020

sfeerbeeld Onderwijs en inspiratiedag 2020

De AUHL organiseert in samenwerking met Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL haar 2-jaarlijkse Onderwijs- en inspiratiedag met als thema ‘Nederlands in het hoger onderwijs’. Deze vindt plaats op donderdag 23 januari 2020 van 11.30 tot 16.00 uur in PXL-Congress (Elfde-Liniestraat 24, Hasselt).
lees meer

Ontvangst internationale studenten AUHL door Stad Hasselt

sfeerbeeld Ontvangst internationale studenten AUHL door Stad Hasselt
lees meer

Taaltest Nederlands - UHasselt

Taaltest Nederlands

* Let op! Enkel deelnemen als je niet voldoet aan de taalvoorwaarden ! 

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal. Studenten die niet voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden kunnen deelnemen aan de taaltest Nederlands georganiseerd op associatieniveau.

 1. Praktische info taaltest Nederlands
 2. Inhoudelijke info taaltest Nederlands

Volgende studenten zijn vrijgesteld van het onderzoek naar voldoende kennis van het Nederlands:

 • zij die ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
 • zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
 • zij die beschikken over een certificaat van kennis van het Nederlands afgeleverd door één van de partners van de AUHL.
 • zij die beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat zij tenminste
  • het ERK-niveau B1 (of hiermee gelijkgesteld) bezitten (INDIEN JE VOOR EEN GRADUAATSOPLEIDING KIEST);
  • het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) bezitten (INDIEN JE VOOR EEN BACHELOROPLEIDING KIEST)