Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Onderwijs- en inspiratiedag AUHL 2018

sfeerbeeld Onderwijs- en inspiratiedag AUHL 2018
lees meer

Opstart AUHL koor

sfeerbeeld Opstart AUHL koor
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2017-2018

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2017-2018
Openingszitting 2017
lees meer

Praktische info taaltest Nederlands - UHasselt

Praktische info taaltest Nederlands

Hieronder vind je meer praktische info i.v.m. de taaltest Nederlands.

Wanneer?

Er zijn in 2018 twee momenten waarop de taaltest kan worden afgelegd:

1. Inschrijven uiterlijk op 12 maart 2018

  • Afleggen taaltest op 9 mei 2018 (reservedag: 8 mei)
  • Voormiddag: schriftelijk deel; namiddag: mondeling deel

2. Inschrijven uiterlijk op 24 augustus 2018

  • Afleggen taaltest op 3 september 2018
  • Voormiddag: schriftelijk deel; namiddag: mondeling deel

Opgelet: je kan de taaltest enkel afleggen indien je je tijdig hiervoor hebt ingeschreven.

Waar?

De taaltest wordt afgenomen in een lokaal van Hogeschool PXL, campus Hasselt. Je ontvangt voor je deelname meer info over het exacte lokaal.

Inschrijving?

Inschrijven voor de taaltest is verplicht en dient tijdig te gebeuren (zie de deadlines hierboven).

Klik hier om je in te schrijven voor de taaltest

Opgelet: je deelname aan de taaltest is pas definitief indien je ook tijdig het inschrijvingsgeld hebt betaald (zie hieronder).

Kostprijs?

Deelname aan de taaltest kost €75 (kostprijs geldig voor deelname aan de taaltest in 2017).

Kandidaten die op 9 mei 2018 aan de taaltest wensen deel te nemen dienen het inschrijvingsgeld van €75 te hebben overgemaakt uiterlijk op 12 maart 2018 op het rekeningnummer van de AUHL BE39 0014 2600 8619 met vermelding "Inschrijving taaltest mei 2018 + je voornaam en naam"

Kandidaten die  op 3 september 2018 wensen deel te nemen aan de taaltest dienen het inschrijvingsgeld van €75 te hebben overgemaakt uiterlijk op 23 augustus 2018 op het rekeningnummer van de AUHL BE39 0014 2600 8619 met vermelding "Inschrijving taaltest september 2018 + je voornaam en naam"

Ter info: onze "Bank Identification code" (BIC) voor buitenlandse overschrijvingen: BIC GEBABEBB

Feedback en herkansing?

  • Kandidaten die deelnemen aan het afnamemoment in mei ontvangen hun resultaat via e-mail in de loop van de maand juli 2018
  • Kandidaten die deelnemen aan het afnamemoment in september ontvangen in principe hun resultaat via e-mail ten laatste op 18 september 2018
Je kan slechts 1x per kalenderjaar deelnemen aan de taaltoets bij het CNaVT. Hou hiermee rekening bij je keuze voor het afnamemoment!

 


Er is de mogelijkheid om de gedetailleerde scores op te vragen via de website van CNaVT. Mail:  cnavt@kuleuven.be.

 

Het is ook mogelijk om eventueel een bijkomend gesprek te vragen. Hiervoor  contacteer je ons best via taalproef@pxl.be

 

Vragen?

 

Indien je nog vragen hebt, kan je hiervoor terecht op taalproef@pxl.be (contactpersoon: Tara Vrijens)