Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Onderwijs en inspiratiedag 2020

sfeerbeeld Onderwijs en inspiratiedag 2020

De AUHL organiseert in samenwerking met Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL haar 2-jaarlijkse Onderwijs- en inspiratiedag met als thema ‘Nederlands in het hoger onderwijs’. Deze vindt plaats op donderdag 23 januari 2020 van 11.30 tot 16.00 uur in PXL-Congress (Elfde-Liniestraat 24, Hasselt).
lees meer

Ontvangst internationale studenten AUHL door Stad Hasselt

sfeerbeeld Ontvangst internationale studenten AUHL door Stad Hasselt
lees meer

Academische Openingszitting AUHL 2019-2020

sfeerbeeld Academische Openingszitting AUHL 2019-2020
Openingszitting 2019
lees meer

Praktische info taaltest Nederlands - UHasselt

Praktische info taaltest Nederlands

Hieronder vind je meer praktische info i.v.m. de taaltest Nederlands.

Wanneer?

Er zijn in 2019 twee aparte momenten waarop de taaltest voor een graduaatsopleiding of bacheloropleiding kan worden afgelegd:

1. Inschrijven uiterlijk op 21 augustus 2019 indien je een graduaatsopleiding wenst te starten aan Hogeschool PXL

 • Afleggen taaltest op 29 augustus 2019 (indien volzet, voorzien we een reservedag op 30 augustus)
 • Voormiddag: schriftelijk deel; namiddag: mondeling deel

2. Inschrijven uiterlijk op 23 augustus 2019 indien je een bacheloropleiding wenst te starten aan Hogeschool PXL of UHasselt

 • Afleggen taaltest op 2 september 2019 (indien volzet, voorzien we een reservedag op 3 september)
 • Voormiddag: schriftelijk deel; namiddag: mondeling deel

Opgelet: je kan de taaltest enkel afleggen indien je je tijdig hiervoor hebt ingeschreven.

Waar?

De taaltest wordt afgenomen in een lokaal van Hogeschool PXL, campus Hasselt. Je ontvangt voor je deelname meer info over het exacte lokaal.

Inschrijving?

Inschrijven voor de taaltest is verplicht en dient tijdig te gebeuren (zie de deadlines hierboven).

Graag ontvangen wij via stijn.janssen@auhl.be een e-mail met de volgende gegevens:

- voornaam

- familienaam

- geslacht

- geboortedatum

- geboorteplaats

- geboorteland

- woonplaats (adres, huisnummer, postcode, gemeente, land)

- telefoonnummer

- moedertaal

- opleidingsniveau

 • basisonderwijs / primair onderwijs / lagere school
 • voortgezet onderwijs / secundair onderwijs / middelbare school
 • hoger beroepsonderwijs / hogeschool
 • wetenschappelijk onderwijs / universiteit
 • doctoraat / promotie / PhD

- keuze examen

 • Indien je een graduaatsopleiding (HBO5) wenst te starten aan Hogeschool PXL, kies je voor het examen 'Maatschappelijk Formeel - B1'.
 • Indien je een bacheloropleiding aan Hogeschool PXL of UHasselt wenst te beginnen, kies je voor het examen 'Educatief startbekwaam - B2'.

 

Via het versturen van je e-mail verklaar je je akkoord met het volgende: 

- Ik neem deel aan het taalexamen van CNaVT.

- Ik verklaar me akkoord met het Examenreglement Kandidaat 2019.

- Ik betaal tijdig de kostprijs voor deelname (zie verder).

 

De naam van onze exameninstelling is: ‘Associatie Universiteit – Hogescholen Limburg’ (AUHL).  

Deelname aan de taaltest kost €75 (kostprijs geldig voor deelname aan de taaltest in 2019).

 • Kandidaten die op 9 mei 2019 aan de taaltest wensen deel te nemen, dienen het inschrijvingsgeld van €75 te hebben overgemaakt uiterlijk op 29 maart 2019 op het rekeningnummer van AUHL BE390014 2600 8619 met vermelding 'Inschrijving taaltest mei 2019 + je voornaam en naam'. 
 • Kandidaten die op 2 september 2019 aan de taaltest wensen deel te nemen, dienen het inschrijvingsgeld van €75 te hebben overgemaakt uiterlijk op 20 augustus 2019 op het rekeningnummer van AUHL BE390014 2600 8619 met vermelding 'Inschrijving taaltest september 2019 + je voornaam en naam'. 

Ter info: onze 'Bank Identification Code (BIC)' voor buitenlandse overschrijvingen: BIC GEBABEBB.

 

Feedback en herkansing?

Kandidaten die deelnemen aan het afnamemoment ontvangen hun resultaat via CNaVT.

Er is de mogelijkheid om de gedetailleerde scores na te gaan via de website van CNaVT. E-mail: cnavt@kuleuven.be

Het is ook mogelijk om een bijkomend gesprek te vragen. Hiervoor contacteer je ons best via taalproef@pxl.be 

 

Vragen?

Indien je nog vragen hebt, kan je hiervoor terecht op taalproef@pxl.be (contactpersoon: Vicky Habets)

 

Herkansing?

Je kan slechts 1x per kalenderjaar deelnemen aan de taaltoets bij het CNaVT. Hou hiermee rekening bij je keuze voor het afnamemoment!