Hogeschool PXL

In de kijker

World Festival | Express yourself

sfeerbeeld World Festival | Express yourself

lees meer

Jaarverslag AUHL 2020

sfeerbeeld Jaarverslag AUHL 2020

lees meer

Studententeam UHasselt - Hogeschool PXL wint Cyber Security Cup

sfeerbeeld Studententeam UHasselt - Hogeschool PXL wint Cyber Security Cup
Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL winnen !

lees meer


nieuwsoverzicht

Studentenraad AUHL - UHasselt

Studentenraad AUHL

 

Wat?

De AUHL heeft haar eigen studentenraad, de StuRa AUHL.

De StuRa AUHL vormt een uniek overlegplatform tussen de Stuvers PXL en de StuRa UHasselt.

Dit vertaalt zich in de volgende doelstellingen:

  • Uitwisselen van ideeën, good practices, tips… rond organisatie van activiteiten en studentenvertegenwoordiging in het algemeen
  • Organiseren van een ontmoetingsmoment tussen beide studentenraden
  • Opzetten van een gemeenschappelijk vormingsmoment voor beide studentenraden
  • Initiëren van samenwerking m.b.t. gemeenschappelijke thema’s die voor alle studenten van de hogeschool en universiteit van belang zijn

Daarnaast vormt de StuRa AUHL een tussenschakel tussen het beleid van de associatie enerzijds en de studenten van de associatie anderzijds. 

Hiertoe vaardigt de StuRa AUHL leden af naar de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de associatie:

  • In de Raad van Bestuur AUHL zetelt 1 student per partnerinstelling
  • In de Algemene Vergadering AUHL zetelen 2 studenten per partnerinstelling

De StuRa AUHL kan uit eigen beweging advies uitbrengen over alles wat studenten aanbelangt, zoals onderwijs- en examenregeling, de doorstroommogelijkheden tussen de universiteit en hogeschool, kwaliteitszorg, internationalisering, enz.

Klik hier voor de samenstelling, het organogram en de afvaardiging naar de bestuursorganen van de StuRa AUHL 2020-2021.

Werkingsreglement studentenraad AUHL

Klik hier voor het werkingsreglement van de studentenraad AUHL.

Links studentenraden UHasselt en PXL