top of page

Missie en beleidsplan

De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg heeft, naast haar decretale opdracht, als belangrijke ambitie de bevordering van de verdere uitbouw van het hoger onderwijs in de provincie Limburg en de versterking van het wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek, de valorisatie ervan en de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening. 
De vereniging zal de doelstellingen, waarvoor zij werd opgericht, nastreven op basis van gelijkwaardigheid en respect voor de eigenheid, levensbeschouwing en autonomie van de leden.

Deze ambitie kenmerkt zich door volgende doelen:

 1. Verdere uitbouw van het relationeel netwerk van de AUHL;

 2. Studieloopbanen over instellingen heen (schakeltrajecten en heroriënteringen) faciliteren;

 3. De verdere uitbouw van de hoger onderwijsruimte met een opleidingsaanbod van kwalificatieniveau 5 (hoger beroepsonderwijs- niveau 5) – 6 (professionele en academische bachelor) – 7 (master) – 8 (doctoraat);

 4. Verdere optimalisering van de EVC-procedure en procedure toelating op basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden;

 5. Verdere uitbouw van een diversiteitsbeleid met het oog op optimale participatie van kansengroepen aan hoger onderwijs;

 6. Samenwerking met het secundair onderwijs en andere stakeholders om een onderbouwde studiekeuze en succesvolle overstap van SO naar HO bij jongeren in gezamenlijk opgezette initiatieven te ondersteunen;

 7. Afstemming en samenwerking op het vlak van onderzoek, dienstverlening en valorisatie tussen beide partners om versterkt te kunnen optreden naar de buitenwereld. Ondersteuning van de Hogeschool PXL door UHasselt in de verdere uitbouw van projectmatig wetenschappelijk onderzoek en de valorisering ervan;

 8. Afstemming en samenwerking op het vlak van navorming en professionalisering in een complementair aanbod van levenslang leren;

 9. Uitwerken van initiatieven in het kader van wetenschapscommunicatie;

 10. Uitbouw van gezamenlijke ondersteunende diensten gericht op optimalisering van interne dienstverlening aan studenten en medewerkers;

 11. Uitbouw van een afgestemd aanbod aan sociale en culturele voorzieningen, sportinitiatieven voor studenten.

bottom of page