top of page

Voorstelling

Wie zijn wij?

Op 24 september 2003 werd de vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) opgericht. Deze associatie telt twee partnerinstellingen: Universiteit Hasselt/transnationale Universiteit Limburg en de Hogeschool PXL.

De AUHL herbergt meer dan 17.500 studenten en 3.000 personeelsleden op twee campussen: Diepenbeek en Hasselt.

Op 1 oktober 2013 integreerden de academische opleidingen uit de hogescholen in de Universiteit Hasselt en werd de fusie van Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en Xios Hogeschool voltrokken. Daarmee werd een volgende fase in de verdere uitbouw van de AUHL ingezet om de decretale opdrachten uit te voeren.

De rol en opdracht van de associatie door Willy Claes, erevoorzitter AUHL 

Decretale opdracht

Associaties hebben ten minste als opdracht (cfr. Art. 47 - integratiedecreet 13 juli 2012 ter vervanging van Art. 101 structuurdecreet):

 1. De organisatie van de samenwerking en het aanhalen van de banden tussen de professionele bachelors en de academische opleidingen met inbegrip van de overgangsmogelijkheden en de ontwikkeling van leerlijnen;

 2. De bevordering van de coördinatie van het onderzoek en meer bepaald van de translatieketen van fundamenteel naar toegepast onderzoek en omgekeerd, en van innovatie;

 3. Logistieke coördinatie in het algemeen;

 4. Als forum de evolutie naar een geïntegreerde hogeronderwijsruimte voorbereiden.

Om die opdrachten te vervullen, dragen de partners ten minste de volgende bevoegdheden over aan de associatie:

 1. De ordening van een rationeel onderwijsaanbod binnen de onderwijsbevoegdheid van de instellingen, vermeld in artikel 26 tot en met 53;

 2. Het structureren van de opleidingstrajecten en een verbetering van de doorstromingsmogelijkheden;

 3. De organisatie van trajectbegeleiding voor studenten;

 4. De afstemming van de interne reglementen inzake het personeelsbeleid;

 5. Het opstellen van een meerjarenplan voor onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering;

 6. Het opstellen van een meerjarenplan voor het onderzoek en de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening;

 7. Het opstellen van een meerjarenplan voor de onderlinge afstemming van investeringen, infrastructuur, bibliotheek- en documentatievoorzieningen;

 8. Het uitbrengen van een advies over het aanbieden van nieuwe bachelor- of masteropleidingen in een instelling, overeenkomstig de bepalingen van artikel 61, §1, tweede lid, 1°, a);

 9. Het uitbrengen van een advies over rationalisatieplannen.

AUHL in beeld

Als één beeld meer zegt dan 1.000 woorden, dan is dit filmpje een dik boek dat het verhaal vertelt van de Limburgse associatie en haar instellingen. De Demer verbindt immers de grootste onderwijs- en onderzoekscampus in de wijde omtrek. De meest diverse opleidingen van het hoger onderwijs - graduaten, bachelors, masters - en onderzoekscentra zijn erdoor geconnecteerd, van de oevers tot wereldwijd. Van de STEM-academie tot aan de seniorenuniversiteit; de Demer is de rode draad.

Wat "samenwerken" in de associatie concreet betekent, werd enkele jaren geleden met concrete voorbeelden toegelicht door een oud-studentenvoorzitster AUHL en twee collega's van de instellingen van de Associatie.  

Laura Hegge, oud-voorzitster studentenraad AUHL
Bie Nielandt en Frank Joosten, collega's van UHasselt resp. Hogeschool PXL

Het AUHL logo: de evolutie

In onderstaand filmpje wordt de geschiedenis geschetst van het logo van de AUHL, startend bij de eerste rechtsvoorganger van het hoger onderwijs in Limburg. 

bottom of page