Hogeschool PXL

In de kijker

overzicht

Culturebites2020

sfeerbeeld Culturebites2020
lees meer

Onderwijs en inspiratiedag 2020

sfeerbeeld Onderwijs  en inspiratiedag 2020

De AUHL organiseert in samenwerking met Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL haar 2-jaarlijkse Onderwijs- en inspiratiedag met als thema ‘Nederlands in het hoger onderwijs’. Deze vindt plaats op donderdag 23 januari 2020 van 11.30 tot 16.00 uur in PXL-Congress (Elfde-Liniestraat 24, Hasselt).
lees meer

Ontvangst internationale studenten AUHL door Stad Hasselt

sfeerbeeld Ontvangst internationale studenten AUHL door Stad Hasselt
lees meer

Onderwijs- en inspiratiedag - UHasselt

Onderwijs- en inspiratiedag

 

 

De AUHL organiseert in samenwerking met Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL om de twee jaar een Onderwijs- en inspiratiedag. Een dag met als thema ‘Nederlands in het hoger onderwijs’  vond plaats op donderdag 23 januari 2020. 

Alle presentaties en de video's van deze dag vindt u hier.

De volgende onderwijs- en inspiratiedag vindt naar verwachting plaats begin 2022. 
 

DETAILS PROGRAMMA 23/01/2020

LEZING KEYNOTESPEAKER -  Prof. dr. Lieve De Wachter (KU Leuven)  |CV|  

 Talige uitdagingen in het hoger onderwijs 

“Taal is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor studiesucces.” Dat blijkt zowel uit eigen als uit internationaal onderzoek. Dat geldt ook voor die opleidingen waar taal geen centrale plaats inneemt. Deze presentatie focust op de uitdagingen waar we in het hoger onderwijs op talig vlak mee te maken krijgen, op manieren om die uitdagingen in kaart te brengen en op mogelijkheden om gericht met die uitdagingen aan de slag te gaan.

 

OVERZICHT WORKSHOPS (kies één workshop via de registratielink)

1. DUIDELIJKE TAAL IN JE LESSEN

Heleen Aerts en Marie Knevels | Agentschap integratie en inburgering  |CV| 

Doelgroep: lectoren van graduaatsopleidingen

Als het aantal moedertalen van de studenten toeneemt, ontstaan nieuwe uitdagingen. Als docent kan je twijfelen over de aanpak tijdens de les en daarbuiten. We staan daarom stil bij wat je kan en mag verwachten van studenten volgens de ERK-berg. Daarnaast geven we je tips voor duidelijke taal in je gesproken en geschreven communicatie. Vervolgens gaan we daarmee aan de slag aan de hand van je eigen lesmateriaal.

--> Meebrengen en graag op voorhand  bezorgen via e-mail (vorminglimburg@integratie-inburgering.be): 1 of 2 teksten uit je eigen lesmateriaal

 

2. VIJF VUISTREGELS VOOR BETER SCHRIJVEN  Academisch Nederlands in een notendop.

Erik Moonen | UHasselt  |CV|

Wat ze ook studeren, studenten moeten goed kunnen schrijven. Maar dat valt tegen: schrijven is lastig werk, en schrijfwerk beoordelen is dat ook. In deze workshop: vijf concrete principes die u en uw studenten over tekstkwaliteit aan het denken zetten en helpen om goed schrijfwerk van slecht te onderscheiden. Vijf principes die u in staat stellen de taalkwaliteit van een paper te beoordelen en bespreekbaar te maken, zonder dat u daardoor twee keer zoveel werk hebt. Kortom: vijf handzame vuistregels waarmee u uw studenten betere schrijvers helpt worden.

 

3. TAALONTWIKKELEND LESGEVEN

Lieve De Wachter | KULeuven    en    Hilde Imberechts | Hogeschool PXL  |CV|

Taal speelt een belangrijke rol bij het leren, wat er ook geleerd wordt. Daarom kunnen niet alleen taaldocenten de taalontwikkeling van studenten ondersteunen. Ook vakdocenten kunnen in hun lessen een nadrukkelijke rol spelen in het stimuleren en begeleiden van de taalontwikkeling van studenten. In deze workshop leggen we uit wat taalontwikkelend lesgeven inhoudt en hoe dat concreet in zijn werk kan gaan in het hoger onderwijs.

 

4. LEVENSECHT TAAL LEREN IN HET HOGER ONDERWIJS 

Caroline Frijns | Artevelde Hogeschool   en   Karine Evers | UHasselt    |CV|

Hoe kun je taakgericht en functioneel taal leren in het hoger onderwijs een plaats geven? Hoe kun je het hoger onderwijs en de wereld erbuiten dichter bij elkaar brengen ? In deze workshop gaan we in op taakgericht onderwijs, het model van de krachtige taalleeromgeving (Frijns, 2019) en concrete casussen toegepast op het hoger onderwijs, al dan niet met mobiele technologie (Lievens & Frijns, 2018). Meer in het bijzonder wordt de concrete aanpak in de gezamenlijke opleiding industriële ingenieurswetenschappen van Diepenbeek toegelicht. Na deze workshop kun je je eigen lessen betekenisvoller maken en kun je je niet meer onttrekken van inspiratie binnen en buiten het onderwijslandschap.

 

5. TAAL IS BUSINESS: OVER HET BELANG VAN TALEN IN ALLE OPLEIDINGEN

Frieda Steurs | KU Leuven - INT Leiden   |CV|

De huidige maatschappij kent een grote internationalisering door de moderne vervoersmiddelen, de globalisering van de markten en door het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals het internet. In een dergelijke internationale maatschappij is het duidelijk dat wie slechts één taal, zijn eigen moedertaal, min of meer beheerst, uitgesloten is van bijzonder veel informatie, van begrip voor andere culturen, en van een breder wereldbeeld. “Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenze meiner Welt” houdt Wittengenstein ons voor.  In wat volgt analyseren we de meerwaarde van meertaligheid, de economische factoren in onze moderne geglobaliseerde wereld- en gaan we in op de houding van de bedrijfswereld tegenover meertaligheid. We sluiten af met enkele cijfers over de taalindustrie in de Europese Unie die aantonen dat de markt veel gemotiveerde specialisten in de toegepaste taalkunde vraagt! Talen zijn belangrijk in alle geledingen van het onderwijs!

 

6. G-KRACHT, W@ IS D@ ? 

Sara Jaminé | Vlaams Ondersteuningscentrum Volwassenen Onderwijs VOCVO 

Mw Jaminé liet ons weten dat omwille van overmacht deze workshop helaas dient geschrapt te worden.

 

 7. TAALVAARDIGHEID VAN STUDENTEN VERDER ONTWIKKELEN. INZETTEN OP (DIGI)TAL(IG)E ONDERSTEUNING 

Machteld Hauben | CLT - KU Leuven  |CV|

Wat maakt academische taalvaardigheid zoveel ingewikkelder dan alledaagse taal? Hoe kan je als vakdocent niet alleen talige struikelblokken wegnemen in je lessen, maar ook de ontwikkeling van dergelijke taalcompetenties ondersteunen?
Vanuit de basisprincipes van taalontwikkelend lesgeven verkennen we een aantal concrete didactische ingrepen en ondersteunende (digitale) tools die je kan inzetten in je dagelijkse lespraktijk om de taalvaardigheid van studenten verder te ondersteunen. Daarbij krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.

 

8.  EEN BREED TAALBELEID IN DE PRAKTIJK

>> Deze workshop zal niet plaatsvinden; geïnteresseerden kunnen aansluiten bij Workshop 9, waarin Ans Hubert deze inhoud zal brengen <<

 

9. "KUNNEN ZE NOG WEL NEDERLANDS ALS ZE IN ONS EERSTE JAAR AANKOMEN?"

Willemijn van den Berg | VLHORA   |CV|

Steeds opnieuw duikt de discussie op over de taalbeheersing Nederlands van de nieuwe generatie studenten hoger onderwijs. Schiet het secundair onderwijs te kort, of liggen de verwachtingen in het hoger onderwijs te hoog? Willemijn van den Berg deelt de inzichten die drie jaar ijkingstoetsen Nederlands hebben opgeleverd. Daarna licht Ans Hubert toe hoe de lerarenopleiding aan de slag gaat met de feedback vanuit de ijkingstoetsen en hoe PXL-education remediëringstracten opzet. Tenslotte gaan we in discussie met enkele leerkrachten Nederlands uit het secundair onderwijs en collega’s hoger onderwijs  die aan de slag zijn met remediëring van eerstejaarsstudenten. Moderator: Jos Veijfeijken