top of page

Diversiteit

Hoe meer diversiteit, hoe meer creativiteit en innovatie in onderwijs en onderzoek. Diversiteit is dan ook een meerwaarde. Hogeschool PXL en UHasselt zetten in op het aantrekken, stimuleren en ontwikkelen van ieders talenten. Elke student kan beroep doen op de nodige ondersteuning om zijn of haar specifieke talenten te ontplooien of om drempels te overwinnen.

Of het nu gaat om studenten met een functiebeperking, topsporters, beginnende ondernemers, studenten met een migratie herkomst of zij-instromers, de diversiteit van ons doelpubliek is enorm. De hogeschool en de universiteit kunnen dan ook niet anders dan rekening houden met de heterogeniteit van het doelpubliek in het verloop van het onderwijsproces en de studentenondersteuning. Om een tipje van de sluier op te lichten maakte de AUHL zes filmpjes waarin studenten van UHasselt en Hogeschool PXL vertellen vanuit welke achtergrond ze aan de instelling studeren.  

Maak kennis met de personages van de zes diversiteitsfilmpjes
Christel
Hanne
Wouter
Abdullah
Robin
Kristien

De partners van de associatie willen maximale kansen bieden aan alle jongeren om een gepaste maximale graad van ontwikkeling te bereiken. Hierbij zijn de partners voorstander van een inclusieve benadering door het structureren van een flexibele leeromgeving waarin alle talenten worden aangesproken en ontwikkeling wordt gestimuleerd. Door een eerder niet-categoriale aanpak willen ze elke vorm van stigmatisering en segregatie zoveel mogelijk vermijden en willen ze ervoor zorgen dat geplande acties ten goede komen aan alle studenten met gelijkaardige noden. Zeker wat doorstroom betreft willen ze zich vooral focussen op leer- en studieproblemen en het beïnvloeden van leercompetenties eerder dan op categoriale doelgroepen. Leer- en studieproblemen komen meer voor in bepaalde doelgroepen en dus zullen de geplande acties zeker ook het beoogde effect hebben op de doorstroom van deze groepen. Deze inclusieve benadering sluit niet uit dat bovendien meer gerichte acties aangewezen zijn voor een aantal specifieke probleemdomeinen.

Daarnaast zullen de instellingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en willen ze bijdragen tot het bewust leren omgaan met diversiteit, het aanvaarden van de consequenties en het ontdekken van de meerwaarde ervan.

bottom of page