top of page

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie en wetenschapspopularisering aan Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt worden gecoördineerd door de expertisecel wetenschapscommunicatie van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL).

Missie

De expertisecel wetenschapscommunicatie AUHL heeft als missie:

  • het populariseren van wetenschap en technologie voor schoolgaande jeugd, studenten en het grote publiek; 

  • het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor wetenschappen en technologie in al hun facetten; en  

  • jongeren te motiveren om wetenschappelijke studies aan te vatten.

 

Visie

Europa heeft voor de kenniseconomie behoefte aan meer wetenschappers en ingenieurs. Via de universiteit en de hogescholen is het de taak van de AUHL om deze wetenschappers en ingenieurs aan te leveren. Om hiertoe te komen, is het essentieel het draagvlak voor wetenschap en technologie in de maatschappij te vergroten. Wetenschapscommunicatie speelt hierin een cruciale rol.

Opdracht

Brede publiek

Inspanningen worden geleverd om een cultuur van wetenschappen te creëren en te onderhouden bij het brede publiek door:

  • het organiseren van activiteiten en evenementen om de toegankelijkheid van wetenschappen te bevorderen; en  

  • het publiek te sensibiliseren en participatie en dialoog mogelijk te maken.

 

Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het verhogen van de betrokkenheid van kansengroepen en het verhogen van de kansen voor toptalent.

Jongeren en leerkrachten

Verder stimuleert de expertisecel de instroom van jongeren in Science Technology Engineering and Mathematics (STEM)-studierichtingen in secundair en hoger onderwijs. Aan de hand van diverse initiatieven zoals workshops, wedstrijden, samenwerkingen met onderwijsinstellingen etc. tracht de expertisecel de belangstelling van jongeren voor STEM-vakken te verhogen. Zowel leerlingen uit het basisonderwijs als secundair onderwijs worden aangesproken. Ook worden (na)vormingsactiviteiten voor leerkrachten aangeboden.

Maatschappij en onderzoek

Door het toegankelijk maken van wetenschap en het publiek dichter bij wetenschap te brengen, draagt de expertisecel bij aan wetenschapsactivering en vormt ze een schakel tussen onderzoek en de maatschappij. Met oog op een efficiënte en impactgerichte wetenschapscommunicatie binnen het hoger onderwijs, tracht ze de theoretische en praktische kennis over wetenschapscommunicatie te onderhouden en verder uit te bouwen, zowel binnen de associatie als met andere actoren.

 

Uitwisseling in Vlaanderen

De opdracht van de expertisecel houdt bovendien in om op Vlaams niveau ervaringen uit te wisselen met de andere associaties en om gezamenlijke activiteiten te organiseren op Vlaams niveau, bijvoorbeeld de Dag van de Wetenschap. 

Vragen?

Voor vragen in verband met wetenschapscommunicatie kan u steeds contact opnemen met een van de leden van de expertise-cel wetenschapscommunicatie van AUHL.: 

UHasselt: 

Els Smeyers: els.smeyers@uhasselt.be

Hogeschool PXL: 
Karolien Geurts (coördinatie): karolien.geurts@pxl.be
Frank Joosten (dpt. PXL-TECH): frank.joosten@pxl.be 
Els Knaepen (dpt. PXL-EDUCATION): els.knaepen@pxl.be


AUHL:
Jos Veijfeijken: Jos Veijfeijken@auhl.be

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van de vele activiteiten inzake wetenschapscommunicatie die georganiseerd worden aan de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL? Neem dan ook eens een kijkje op de Facebookpagina STEM op wetenschap!

bottom of page