top of page

De AUHL van  2003 - 2023

Het structuurdecreet, soms ook wel eens het BAMA-decreet genoemd, werd op 2 april 2003 in het Vlaamse parlement goedgekeurd.  Dat maakte de oprichting van associaties tussen universiteiten en hogescholen mogelijk,. In september 2003 ging de Associatie Universiteit- Hogescholen Limburg, kortweg de AUHL, van start.

Dit academiejaar vieren we het twintig jarig bestaan met een extra feestelijke academische openingszitting, een themawandeling en een terugblik op twintig jaar samenwerking. 

Wandeling 

Een samenwerkingswandeling? 

Twintig jaar geleden werden de associaties opgericht met het expliciete doel om de samenwerking tussen universiteiten en hogescholen te stimuleren, te verbreden en te verdiepen.. Om dit te vieren en in de schijnwerkpers te plaatsen was er dan ook geen beter thema te bedenken voor een wandeling langs de Demer, die de UHasselt Campus in Diepenbeek en Hogeschool PXL in Hasselt verbindt. 

Tijdens en door de wandeling kan je inspiratie opdoen om nog beter samen te werken, leren over samenwerking en concreet met de mensen waarmee je gaat samenwerken of als een samenwerking hebt van gedachten wisselen, inspiratie opdoen voor nieuwe initiatieven en elkaar beter leren kennen. Op die manier hoopt de wandeling de samenwerking tussen UHasselt en Hogeschool PXL een duwtje in de rug te geven, en collega's, studenten en externen concreet te ondersteunen in hun samenwerking. 

Dat we daardoor ook mensen letterlijk in beweging zetten, een frisse neus bezorgen en laten kennismaken met de prachtige oevers van de Demer is meegenomen. 

PRAKTISCH

  • De wandeling verbindt gebouw A van Hogeschool PXL (Elfde-Liniestraat 24 te Hasselt) en de Agora van UHasselt (gebouw D, Agoralaan in 3590 Diepenbeek)..

  • Je kan de wandeling in beide richtingen doen, je kiest zelf of je start in Hasselt of in Diepenbeek, telkens aan de hoofdingang van het gebouw. 

  • De wandeling door het groen is 3,5 kilometer lang. Reken op ongeveer een uurtje, tenzij je wil pauzeren op het terras van het golfterrein onderweg.... 

  • Je kan de wandeling gewoon op zich doen, of met een groep vrienden, collega's of medestudenten, waarmee je het onderweg wil hebben over het starten of verdiepen van samenwerking. In dat laatste geval ontmoet je onderweg in totaal 10 bordjes die het gesprek op weg helpen of ondersteunen met quotes en vragen

  • Op het eindpunt van de wandeling kan je de bus terug nemen naar je vertrekpunt, of heen en terug wandelen. In dat geval reken je op anderhalf à twee uur beweging. 

  • Je kan deze wandeling nog doen tot het einde van het academiejaar, dus tot en met juni 2024

 

wandeling1.png
wandeling 2.png
20230919_194138.jpg

In beeld: 2003 - 2023

Na 20 jaar kunnen we ook terugkijken op 20 Academische Openingszittingen van de Associatie.  Dat levert een leuke tijdlijn op,  een fotogalerij volgepakt met aangename herinneringen. Tegelijk zien we dat 20 jaar evolutie ook sporen nalaat, en helaas stellen we ook vast dat heel wat mensen ons reeds zijn ontvallen. 

Toch is deze tijdlijn vooral een statement dat 20 jaar groei, vooruitgang en evolutie van de Limburgse Associatie zichtbaar maakt. .  

Een korte historiek

De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) werd op 24 september 2003 opgericht als VZW, in uitvoering van het structuurdecreet van 2003.  De oprichtende partnerinstellingen waren het LUC (vandaag de UHasselt) en de Limburgse hogescholen Xios en PXHL (vandaag samen  Hogeschool PXL).. Deze  historiek zou niet volledig zijn zonder ook hun rechtsvoorgangers te situeren. 

Rechtsvoorgangers

UHasselt

 

1973      Start Limburgs Universitair Centrum (LUC)

1991       Integratie Economische Hogeschool Limburg (EHL) in het LUC

 

2005     LUC wordt UHasselt

2023     UHasselt viert 50 jaar 

 

 

Hogeschool PXL

 

1837      Eerste vroedvrouwenopleiding in Limburg

 

1995      Start Hogeschool Limburg uit fusie van:   

              HOBOH  HPIGOH   IHGL    Demergouw

 

1995      Start Hogeschool PHL uit fusie van: 

              Provinciale Normaalschool | PHIV |  PHHI  |  PIHO  |   PHAI |  PHIKO |  PIBO

              (PHIV,PHIKO en PIBO hadden zowel hoger als secundair onderwijs en splitsen)

 

2005     Hogeschool Limburg wordt XIOS Hogeschool

 

2013      Start Hogeschool PXL uit fusie Xios Hogeschool en Hogeschool PHL

2023     Hogeschool PXL viert 10 jaar 

 

AUHL

 

2003      Start AUHL op 24 september 2003 met de oprichting van de VZW AUHL

2023       AUHL viert 20 jaar 

Voorzitterschap 

2003                   Harry Martens: (van oprichtingsfase tot November 2003)

 

2003-2004         Eddy Baldewijns  (november 2003 – mei 2004)

 

2004-2022         Willy Claes  (mei 2004 – februari 2022)

 

2022 – 2023       Hendrik Verbrugge (februari 2022 – september 2023)

 

2023 – heden    Tom Seurs (september 2023 - nu) 

 

20 Jaar samenwerking

Het structuurdecreet, soms ook wel eens het BAMA-decreet genoemd, werd op 2 april 2003 in het Vlaamse parlement goedgekeurd en vormde de eerste stap van de Vlaamse concretisering van het Bolognaproces. Hiermee werd echter niet alleen de bachelor-masterstructuur in Vlaanderen ingevoerd. Ook de associaties vonden hierin hun oorsprong. Deze moesten de samenwerking tussen de universiteiten en hogescholen mee vorm geven.

De eerste complexe taak van de associatie was de integratie van de vroegere twee-cycli opleidingen, de academische opleidingen van de hogescholen in de universiteit. In 2013 waren de voormalige hogeschoolopleidingen architectuur, interieurarchitectuur, kinesitherapie en industrieel ingenieurs deel van de Universiteit Hasselt.

De rol van de associaties in het bevorderen, verdiepen en verbreden van de samenwerking tussen universiteit en hogescholen ging echter veel verder dan deze integratie. De samenwerking speelt zich af op veel vlakken, die in de Limburgse Associatie werden ingedeeld in vijf domeinen. Daarnaast zijn er frequente contacten tussen de instellingen in de bestuursorganen, diverse advies-, stuur- en werkgroepen. 

 

Lees hier een summier overzicht van de veelheid aan initiatieven. 

bottom of page