top of page

Professionalisering

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het ingezette personeel. Professionalisering, als element van de kwaliteitszorg, is dan ook een speerpunt voor de associatie. Het professionaliseringsaanbod, gericht op versterking van zowel onderwijs-, onderzoekscompetenties wordt door de partners wederzijds waar mogelijk opengesteld.  Men richt zich zowel op versterking van basiscompetenties als van specialistische, gevorderde competenties voor docenten, onderzoekers en andere medewerkers.

Aanvullend voor het professionaliseringsaanbod van de partnerinstellingen zelf, organiseert AUHL additionele opleidingen, bijvoorbeeld: waarderend coachen voor onderwijs- en studentenondersteuners, Engels voor baliepersoneel en studentenondersteuners, creëren en innoveren voor docenten, pitchen voor initiatiefnemers van onderwijsinnovatieprojecten, criteriumgericht interviewen voor juryleden, peer assessment voor docenten, etc. De associatie steunt af en toe eens een opleidingsinitatief, bijv.: een 3-daagse 'science2business' workshop voor onderzoekers.

Tijdens de 2-jaarlijkse onderwijs- en inspiratiedagen wordt gewerkt aan de deskundigheid rond thema’s die voor de beide partnerinstellingen van belang zijn:

bottom of page