top of page

Onderzoeksbeleid

De universiteit en de hogeschool hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om via onderzoek en dienstverlening bij te dragen tot socio-economische ontwikkeling en innovatie. Het hele continuüm van fundamenteel tot praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt aangesproken, in sterke onderlinge samenwerking tussen de UHasselt en PXL, om hierdoor sterk op te treden naar de buitenwereld toe. Afstemming in de gekozen speerpunten kan leiden tot interessante gecombineerde onderzoeks- en dienstverleningsprojecten. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het valoriseren van onderzoeksresultaten via de Tech Transfer Office. 


In functie van deze doelstellingen werken de verschillende onderzoeksentiteiten van de universiteit en hogeschool structureel disciplinair en interdisciplinair samen.

Universiteit en hogeschool werken een gezamenlijk plan uit ter stimulering en ondersteuning van ondernemerschap bij studenten waarbij ze elk vanuit hun eigenheid antwoorden bieden op behoeften in de (Limburgse) bedrijven en organisaties.

 

De AUHL en haar partners stellen de volgende concrete doelen:

  1. Ondersteunen van de wisselwerking tussen UHasselt / Hogeschool PXL in een strategisch partnership met de economische en maatschappelijke actoren in de (Eu)regio op vlak van de speerpuntdomeinen, met de TT-werking binnen AUHL als schakel en katalysator.

  2. Ondersteunen van de wisselwerking tussen UHasselt / Hogeschool PXL in een strategisch partnership met de economische actoren in de (Eu)regio op vlak van de speerpuntdomeinen, met de TT-werking binnen AUHL als schakel en katalysator.

  3. Uitbouwen van gezamenlijke initiatieven ter ondersteuning en stimulering van ondernemerschap, powered by StudentStartUP.

  4. Stimuleren en ondersteunen van initiatieven omtrent wetenschapscommunicatie bij de partnerinstellingen door middel van een dynamisch beleid dat afgestemd is op de noden van de verschillende doelgroepen, de eigenheid van de eigen instellingen en de richtlijnen van de Vlaamse overheid die in de Convenant werden vervat.

  5. Mede aansturen van de werking van het maaklabo Makerspace, dat in samenwerking met beide partnerinstellingen wordt beheerd en aangestuurd.

  6. Initiatieven nemen om voor wetenschapscommunicatie te komen tot het delen en verder uitbouwen van expertise en professionalisering in beide instellingen op vlakken.

  7. Ondersteunen bij de afstemming van aanbod en communicatie in verband met het levenslang leren.

bottom of page