top of page

Over AUHL

Wie zijn wij?

Op 24 september 2003 werd de vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) opgericht. Deze associatie telt twee partnerinstellingen: Universiteit Hasselt/transnationale Universiteit Limburg en de Hogeschool PXL.

De AUHL herbergt meer dan 17.500 studenten en ongeveer 3.000 personeelsleden op twee campussen: Diepenbeek en Hasselt.

Op 1 oktober 2013 integreerden de academische opleidingen uit de hogescholen in de Universiteit Hasselt en werd de fusie van Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en Xios Hogeschool voltrokken. Daarmee werd een volgende fase in de verdere uitbouw van de AUHL ingezet om de decretale opdrachten uit te voeren.

De rol en opdracht van de associatie door Willy Claes, erevoorzitter AUHL 

Decretale opdracht

Associaties hebben ten minste als opdracht (cfr. Art. 47 - integratiedecreet 13 juli 2012 ter vervanging van Art. 101 structuurdecreet):

 1. De organisatie van de samenwerking en het aanhalen van de banden tussen de professionele bachelors en de academische opleidingen met inbegrip van de overgangsmogelijkheden en de ontwikkeling van leerlijnen;

 2. De bevordering van de coördinatie van het onderzoek en meer bepaald van de translatieketen van fundamenteel naar toegepast onderzoek en omgekeerd, en van innovatie;

 3. Logistieke coördinatie in het algemeen;

 4. Als forum de evolutie naar een geïntegreerde hogeronderwijsruimte voorbereiden.

Om die opdrachten te vervullen, dragen de partners ten minste de volgende bevoegdheden over aan de associatie:

 1. De ordening van een rationeel onderwijsaanbod binnen de onderwijsbevoegdheid van de instellingen, vermeld in artikel 26 tot en met 53;

 2. Het structureren van de opleidingstrajecten en een verbetering van de doorstromingsmogelijkheden;

 3. De organisatie van trajectbegeleiding voor studenten;

 4. De afstemming van de interne reglementen inzake het personeelsbeleid;

 5. Het opstellen van een meerjarenplan voor onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering;

 6. Het opstellen van een meerjarenplan voor het onderzoek en de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening;

 7. Het opstellen van een meerjarenplan voor de onderlinge afstemming van investeringen, infrastructuur, bibliotheek- en documentatievoorzieningen;

 8. Het uitbrengen van een advies over het aanbieden van nieuwe bachelor- of masteropleidingen in een instelling, overeenkomstig de bepalingen van artikel 61, §1, tweede lid, 1°, a);

 9. Het uitbrengen van een advies over rationalisatieplannen.

AUHL in beeld

Wat "samenwerken" in de associatie concreet betekent, wordt met concrete voorbeelden toegelicht door de studentenvoorzitter AUHL en twee collega's van de instellingen van de Associatie.  

Laura Hegge, oud-voorzitster studentenraad AUHL
Bie Nielandt en Frank Joosten, collega's van UHasselt resp. Hogeschool PXL
bottom of page