Studentenraad AUHL

De studentenraad is de kern van de studentenparticipatie in het hoger onderwijs. Niet alleen UHasselt en Hogeschool PXL verkiezen jaarlijks een studentenraad, ook de associatie heeft haar studentenraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van beide instellingen..  

De studentenraad is enerzijds een uniek overleg- en ontmoetingsplatform tussen de studentenraden van UHasselt en Hogeschool PXL, waarbinnen ideeën, good practices en tips voor een nog betere werking kunnen uitgewisseld worden, en de studentenvertegenwoordigers elkaar kunnen ontmoeten, maar bv. ook deelnemen aan gezamenlijke vormingen.                                      
 

Daarnaast vormt de AUHL-studentenraad ook een schakel tussen het beleid van de associatie en haar studenten via de vertegenwoordiging in de raad van bestuur, de algemene vergadering en diverse werkgroepen van de AUHL.

De leden van de studentenraad duiden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een financieel beheerder aan, die samen instaan voor het dagelijks beheer van de studentenraad. Daarnaast draagt de studentenraad vier vertegenwoordigers voor de algemene vergadering voor (twee per instelling) en twee vertegenwoordigers voor de raad van bestuur van de AUHL (één per instelling).

Studentenraad AUHL 2021-2022

IMG-20211117-WA0005.jpg

Studentenraad 

  • Voorzitter: Thibaut Willemse (Hogeschool PXL)

  • Ondervoorzitter: Jelle Degeest (UHasselt) - Kubra Akkoc (Hogeschool PXL)

  • Secretaris / Penningmeester: Anastacia (Stacy) Savels (Hogeschool PXL)


 

Raad van bestuur AUHL (definitief vanaf de eerstvolgende vergadering op 9/12/2021):

  • Mira Jablonski (UHasselt)

  • Claudio Farinon (Hogeschool PXL) 

Algemene vergadering AUHL (definitief vanaf eerstvolgende vergadering op 9/12/2021):

  • Mira Jablonski (UHasselt)

  • Sil Vaes (UHasselt)

  • Claudio Farinon (Hogeschool PXL) 

  • Kubra Akkoc (Hogeschool PXL)

.

Maar omdat één beeld meer zegt dan 1.000 woorden... 
stellen ze zichzelf nog even voor!