top of page

Studentenraad AUHL

De studentenraad is de kern van de studentenparticipatie in het hoger onderwijs. Niet alleen UHasselt en Hogeschool PXL verkiezen jaarlijks een studentenraad, ook de associatie heeft haar studentenraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van beide instellingen..  

De studentenraad is enerzijds een uniek overleg- en ontmoetingsplatform tussen de studentenraden van UHasselt en Hogeschool PXL, waarbinnen ideeën, good practices en tips voor een nog betere werking kunnen uitgewisseld worden, en de studentenvertegenwoordigers elkaar kunnen ontmoeten, maar bv. ook deelnemen aan gezamenlijke vormingen.                                      
 

Daarnaast vormt de AUHL-studentenraad ook een schakel tussen het beleid van de associatie en haar studenten via de vertegenwoordiging in de raad van bestuur, de algemene vergadering en diverse werkgroepen van de AUHL.

De leden van de studentenraad duiden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een financieel beheerder aan, die samen instaan voor het dagelijks beheer van de studentenraad. Daarnaast draagt de studentenraad vier vertegenwoordigers voor de algemene vergadering voor (twee per instelling) en twee vertegenwoordigers voor de raad van bestuur van de AUHL (één per instelling).

Studentenraad AUHL 2022-2023

20221117_182659.jpg
20221117_171515.jpg

Studentenraad 

  • Voorzitter: Mira Jablonski (UHasselt)

  • Secretaris / Penningmeester: Reinhilde Coppens (Hogeschool PXL) / Sil Vaes (UHasselt)

  • Leden: Natalino Marcocci (Hogeschool PXL), Laika Kolmer (Hogeschool PXL), Heleen Houben (Hogeschool PXL), Britte Vanlessen (UHasselt), Thibaut Willemse (UHasselt), Jelle De Geest (gecoöpteerd vanuit UHasselt).

Raad van bestuur AUHL:

  • Voor Uhasselt: Thibaut Willemse

  • Voor Hogeschool PXL: Heleen Houben

Algemene vergadering AUHL:

  • Voor Hogeschool PXL: Laika Kolmer

  • Voor Hogeschool PXL: Reinhilde Coppens

  • Voor Uhasselt: Sil Vaes

  • Voor Uhasselt: Mira Jablonski

De studentenraad kiest, naast Student Hotspot, voor 3 prioritaire thema's:

studentenplekken, mobiliteit en huisvesting.

.

bottom of page