top of page

Onderwijs- en inspiratiedag 2014

De Dag van het Onderwijs AUHL 2014 had als thema "Kwaliteit: perpetuum mobile!" en vond plaats op 13 maart 2014.

 

Bekijk de uitnodiging

Bekijk het programma

Bekijk de fotoreportage

Plenaire lezing

Kwaliteit verk(n)oopt - Ann Demeulemeester, vicevoorzitter NVAO

Interactieve sessies reeks 1

1.1. “Het wát?” Een introductie tot het NAS en de instellingsreview - Steven van Luchene

1.2. De instellingsreview, een kwestie van eigen keuzes en integrale kwaliteitszorg - Marc D'havé

1.3. De eerste reeks opleidingsbeoordelingen in ronde 2 in Vlaanderen; wat kunnen we hieruit leren? - Ivan D'haese, Lies Praet en Pieter-Jan Van de Velde

1.4. De Commissie Hoger Onderwijs: bevoegdheden en opdrachten met accent op haar rol t.a.v. HBO5 - Nina Mares

1.5. Kwaliteit en kwaliteitsborging bij toetsing (deel 1) - Johanneke Braaksma

1.6. De instellingstoets in Nederland: wat kunnen Vlaamse hogescholen en universiteiten hieruit leren? (sessie 1) - Luc François

1.7. De instellingstoets in Nederland: ervaringen Erasmusuniversiteit - Ton Kallenberg

1.8. IMO: Instrumentarium voor het meten van outcomes (doorstroming naar de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs) in HBO5 - Hilde Demeyer en Koen Bollaert

Interactieve sessies reeks 2

2.1. Het NAS (Nieuwe AccreditatieStelsel) met extra focus op de Opleidingsbeoordeling 2de ronde - Wouter Teerlinck en Patrick Van den Bosch

2.2. De instellingstoets in Nederland: wat kunnen Vlaamse hogescholen en universiteiten hieruit leren? (sessie 2) - Stephan van Galen

2.3. De instellingstoets in Nederland: ervaringen Hogeschool Arnhem en Nijmegen - Cor Segeren

2.4. De instellingstoets in Nederland: ervaringen Maastricht University - Alexandra Rosenbach en Jan Vijge

2.5. Kwaliteit en kwaliteitsborging bij toetsing (deel 2) - Johanneke Braaksma

2.6. Hoe aantoonbaar eindcompetenties op niveau professionele bachelor realiseren in stage en afstudeerprojecten? - Louis Peeraer, Maria Weymans en Wouter Hustinx

2.7. Opleidingsbeoordeling ronde 2: ervaringen en reflecties vanuit de opleidingen verpleegkunde, leraar lager onderwijs en leraar kleuteronderwijs - Anja Depoortere en Ans Hubert 

2.8. Opleidingsbeoordeling ronde 2: ervaringen en reflecties vanuit de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen en biologie - Monique Maelstaf, Marjan Vandersteen, Jan Colpaert en Veerle Somers


* De toegang tot de video-opnames is beveiligd met een paswoord. Dit paswoord kan worden aangevraagd bij de medewerkers van de AUHL.

bottom of page